© 2022 Octavia Roodt
Mag jy veilig wees, mag jy gesond wees, mag jy vreedsaam wees.